Hunden min vil ikke spise

Det er stor forskjell på hvor fokuserte hunder er på mat. For noen hunder er det helt normalt å ikke spise når matskålen settes ned. De kan eventuelt gå hele dagen uten å spise eller kun spise litt. For andre hunder er fôring en meget viktig del av deres hverdag, og det vil være unormalt at hunden ikke spiser opp alt med en gang når den tilbys fôr. Med de forskjellene i bakhodet beskriver vi her hvilke årsaker det kan være til at en hund ikke vil spise.

Moderat Moderat

Moderat

Om du er usikker på om dyret ditt føler seg bra, bør du booke time til veterinær hos din nærmeste dyreklinikk.

Hunden din vil ikke spise, hva gjør du? Første skritt er å finne årsaken. Hundens manglende appetitt kan skyldes flere forskjellige ting, bl.a. sykdom, hormoner, angst, at den er kresen m.m.

Årsaker til at hunden ikke vil spise

Det kan være flere årsaker til at hunden ikke vil spise. De vanlige beskrives her. Det anbefales alltid å konsultere en veterinær for å få vurdert hundens allmenntilstand hvis hunden ikke har spist på mer enn ett døgn. Dette er spesielt viktig for de hundene som pleier å spise opp når de får mat. For hunder som ofte lar maten stå kan det være vanskelig å vurdere alvoret i at de har latt maten stå hele dagen. En tommelfingerregel er dog at hvis hunden ikke har spist på over et døgn, bør den undersøkes og vurderes av en veterinær.

Hunden er syk

Nedsatt appetitt er et meget vanlig sykdomstegn og kan dermed ses ved veldig mange forskjellige sykdomstilstander. Det at hunden har nedsatt appetitt kan således ikke brukes til å klargjøre hvilken sykdom det er snakk om. Typisk vil dette sykdomstegnet være ledsaget av flere symptomer, som kan innsnevre listen over mer sannsynlige sykdommer. Vær oppmerksom på om det er andre tegn på at din hund er syk, og husk å beskrive dem for veterinæren når din hund er til undersøkelse.

Hunden er ikke sulten

En hund som akkurat har fått et måltid vil typisk virke mindre sulten enn en som akkurat skal fôres.

Men som beskrevet er noen hunder mer fokuserte på mat og godbiter enn andre. De som ikke er så fokuserte på mat, vil lettere bli distraherte og velge bort mat hvis det er forstyrrelser rundt dem. Det kan bare være noe støy, nye lukter eller lignende. Det kan resultere i at hunden ikke vil spise og at hunden vil hoppe over fôringen.

Hunder som er veldig fokuserte på mat kan også bli distraherte og la være å ta godbiter i for eksempel en treningssituasjon. Som regel skal det dog vesentlig mye mer til før det skjer.

Her er det hundeeieren som kjenner sin hund best og vet om det er normal eller unormal adferd for denne hunden.

Hunden er påvirket av hormoner

Kjønnsdrift er som regel sterkere enn trangen til mat. Det betyr også at tisper som er i løpetid kan ha nedsatt appetitt både under løpetid, men også i den påfølgende perioden på ca 2 måneder hvor det er et hormonnivå i blodet som påvirker tispas adferd og kan gi pseudodrektighet, også kalt innbilt svangerskap. Hannhunder kan også ha nedsatt appetitt i perioder hvor tisper i nærområdet har løpetid. De blir rett og slett distrahert av sanseinntrykk som er sterkere enn trangen til mat. Hormoner kan derfor være årsaken til at din hund ikke vil spise.

Hunden er stresset eller redd

Når en hund er redd aktiveres dens kjemp- eller flykt-respons i hjernen. Det betyr at basale behov som å spise og å føle sult slukkes. Det er derfor vanlig at hunder som er redde, eksempelvis for fyrverkeri eller tordenvær, ikke vil spise. Tilsvarende vil en hund som settes i en stressende situasjon kunne ha nedsatt appetitt. Eksempler på dette kunne være å ha mange gjester på besøk, eller at hunden er sammen med en annen hund som viser dominerende adferd ovenfor den.

Hunden er kresen

De hundene som ikke er særlig fokusert på mat vil lettere kunne vise nedsatt appetitt ved endringer i deres fôrsammensetning. Således kan de ha behov for tilvenning ved bytte mellom fôrtyper, uansett om det er tørrfôr, våtfôr eller hjemmelaget diett.

Finn årsaken til at hunden ikke vil spise

Hvis din hund ikke vil spise eller har nedsatt appetitt er det verdt å overveie om det kan skyldes noen av de nevnte normalfysiologiske årsaker, slik som hormonpåvirkning, stresspåvirkning eller metthet.

Utover det bør man være spesielt oppmerksom på om det er andre symptomer, slik som sløvhet eller oppkast, som kan tyde på underliggende sykdom.

Snakk med veterinæren for råd om det bør undersøkes nærmere. Les mer om det nedenfor.

Når bør veterinæren kontaktes?

  • Når din hund ikke vil spise og det har pågått i mer enn 1 døgn, bør veterinæren kontaktes.
  • Er det snakk om nedsatt appetitt mer enn at hunden har sluttet å spise helt, kan man som hundeeier se det an. Det bør overveies om noen av de faktorene som nevnes i teksten over kan spille inn.
  • Hvis den nedsatte appetitten resulterer i vekttap eller det samtidig er andre sykdomstegn, for eksempel at hunden virker sløv eller kaster opp, bør veterinær kontaktes.
  • Tilsvarende anbefales det å spørre dyrlegen om råd hvis den nedsatte appetitten vedvarer.

Gode råd til fôring når din hund ikke vil spise

Ved å fôre med velbalansert kost, kan man sikre korrekt og optimal ernæring av sin hund. Næringsbehovet kan avhenge av hundens livsstadium, størrelse og spesielle helsebehov. Veterinæren kan være behjelpelig med å veilede omkring fôring og ikke minst korrekt vekt av hunden.