Skånekost til hund

Skånekost til hund benyttes oftest som fellesbetegnelse for fôr som er spesielt skånsom for mage-/tarmkanalen. Spesielt bruker man dette i forbindelse med akutte lidelser i fordøyelseskanalen, slik som f.eks oppkast og diaré. Skånekost til hund kan enten være hjemmelaget eller kjøpes som en ferdigdiett. En ferdigdiett er anbefalt, da det sikrer en balansert kost.

Skånekost til hund er spesielt smakfullt for å sikre at hunden vil spise fôret til tross for eventuell kvalme eller utilpasshet. Det er viktig at hunder spiser selv når de er syke, slik at kroppen får energi og næring for å bli frisk igjen.

Hva inneholder en skånediett?

En skånediett vil typisk være sammensatt så den:

  • Har høy energitetthet slik at hunden kan innta en tilfredsstillende mengde kalorier, selv om den kanskje har dårlig appetitt. Eller hvis hunden nylig har gjennomgått en operasjon som hindrer inntak av større måltider. Ofte vil en skånediett ha et høyt innhold av fett og/eller stivelse som er energiressurser som er lette å bryte ned.
  • Er spesielt smakfullt for å sikre at hunden vil spise fôret, til tross for at den er kvalm eller utilpass. Det er viktig at hunden spiser under sykdom slik at kroppen får energi og byggesteiner til å komme seg.
  • Er lettfordøyelig slik at kroppen lett kan utnytte energikildene (protein, karbohydrat og fett). For eksempel kan en skånediett være laget med en delvis hydrolysert proteinkilde, hvor proteinet på enzymatisk vis er «fordøyet» slik at det er lettere å ta opp proteinet.

Når bør man gi hunden skånekost?

Det er alltid viktig at du rådfører deg med din dyrlege før du endrer hundens kost, da det er viktig å kjenne årsaken til hundens symptomer før man behandler med skånekost. En passende form for skånediett er ofte tilrådet i tilfelle av oppkast og/eller diaré, eller etter f.eks operasjon i mage-/tarmkanalen.

Skånekost til hund – fôringsskjema

Ved lidelser i mage-/tarmkanalen hvor hunden har fått akutt oppkast og/eller diaré, vil man ofte anbefale å fôre med 1/4 til 1/3 av hundens daglige energibehov de første par dager hvor symptomene står på. Et langsomt gjenopptatt næringsinntak sikrer energi til kroppen. På den måten kan hunden lettere bekjempe eventuell infeksjon og gjenoppbygge vevet etter en sykdomsperiode. Utover det unngår man å overfylle en allerede kanskje overbelastet mage-/tarmkanal.

Som utgangspunkt bør man ikke faste en hund med mage-/tarmsykdom i 24 timer, slik som tidligere anbefalt.

Du vil på alle Evidensias dyreklinikker kunne få veiledning i hvilken skånekost din hund evt. har bruk for.

Hvor lenge skal hunden få skånekost?

Hvor lenge hunden skal få skånekost avhenger av den spesifikke lidelse og av fôret som anvendes. Ved akutt og ukomplisert mage-/tarmlidelse vil man ofte anbefale fôring med skånekost i inntil 2-3 uker etter opphør av symptomer, hvorpå slimhinnen i mage-/tarmkanalen bør være gjenoppbygget etter sykdom.

Hvis hunden ikke vil spise – tips og triks

Hvis hunden ikke vil spise og drikke bør dyrlege alltid kontaktes. Er hunden småspist kan man prøve å varme litt på fôret, eller prøve å spre tørrfôr utover gresset. Hunder med oppkast og/eller diaré vil ofte ha behov for å innta mer vann enn normalt, og her kan det være en god ide å helle litt vann over tørrfôret eller blande litt ekstra vann i våtfôret for å øke hundens vanninntak. Vær oppmerksom på at holdbarheten endres når fôret blandes med vann. Rådfør deg alltid med produsenten hvis du er i tvil om hvor lenge et fôr kan stå ute etter servering.

Menneskemat som skånekost til hund

Man bør være forsiktig med å gi menneskemat til sine dyr – også når vi snakker om skånekost. Dels fordi visse typer menneskemat ikke tolereres godt av våre kjæledyr, og visse er faktisk giftige, men også fordi det er vanskelig å kontrollere hvor mye mat hunden spiser når man blander hunde- og menneskemat. Det anbefales derfor at man som hundeeier tar kontakt med sin dyrlege, som kan veilede rundt oppstart av skånediett. Skånekost til hund kan fås både som tørr- og våtfôr.

Generelt er det alltid en god idé å rådføre seg med sin dyrlege før man velger fôr til sin hund. Det er mange hensyn å ta, og både alder, kjønn, helseproblematikk og om hunden er intakt (kastrert/sterilisert) eller ikke spiller en rolle.

Når bør man kontakte veterinær?

Du bør alltid oppsøke veterinær om din hund har symptomer fra mage-/tarmkanalen, eller hvis ditt kjæledyr ikke vil spise og drikke. Selv milde symptomer kan utvikle seg over tid, og det er derfor viktig å igangsette korrekt behandling i tide.