Bakterielle infeksjoner hos hund

Bakterielle infeksjoner hos hund kan oppstå blant annet i luftveiene, huden, ørene og i urinveiene. Når et dyr får bakterielle infeksjoner er det viktig at vi raskt får gjort undersøkelser for å finne underliggende årsak og hvilken bakterie som forårsaker problemet, slik at vi får startet riktig behandling. Har du mistanke om infeksjoner hos hunden din er det viktig at du tar kontakt med veterinær slik at vi får igangsatt nødvendige undersøkelser og riktig behandling.

Ørebetennelse er en ganske vanlig bakteriell infeksjon hos hund.

Hva forårsaker bakterielle infeksjoner hos hund?

De fleste bakterielle infeksjoner har en underliggende årsak i det organet infeksjonen sitter, men kan også bli påvirket av andre faktorer som påvirker immunforsvaret. Parasitter, hormonsykdommer og allergier kan for eksempel gjøre at hunden lettere får infeksjoner.

Noen eksempler på vanlige bakterieinfeksjoner hos hund:

Hudinfeksjoner og ørebetennelser

Hudinfeksjoner og ørebetennelser er oftest lette å oppdage. Kløe, rødhet, hevelse, utslett, håravfall, skorpedannelser og unormal lukt er alle symptomer på infeksjoner i huden og ørene. Slike infeksjoner kan ha ulike underliggende årsaker, så det er viktig med en grundig utredning slik at vi får igangsatt en så god behandling som mulig.

Urinveisinfeksjoner

Har hunden din hyppig vannlating, endret lukt, urinlekkasje eller blod i urinen? Da er det viktig å få en grundig undersøkelse av hunden. Mange urinveisinfeksjoner hos hund har egentlig en annen bakenforliggende årsak. Diabetes, urinstein og prostataproblemer er bare noen av årsakene vi ser etter.

Livmorbetennelse

Livmorbetennelser kommer som resultat av hormonforandringer i kroppen, som utvikler seg til å bli en bakteriell infeksjon i livmoren. Infeksjonen kommer typisk 1-2 måneder etter løpetid, og mange ganger er eneste symptom at hunden er veldig tørst. Noen ganger kommer det også utflod fra skjeden. Infeksjonen kan utvikle seg til å bli akutt og dødelig, det er derfor viktig å få stilt riktig diagnose raskt. Anbefalt behandling kirurgisk fjerning av livmor og eggstokker.

Sårinfeksjoner

De aller fleste sårinfeksjoner kommer på grunn av at hunden har slikket på såret. Symptomer på infeksjon er hevelse, rødhet, smerte og varme. Ofte kommer det væske fra såret. Vi anbefaler at du får sår med infeksjoner undersøkt for å få igangsatt riktig behandling, og du skal allerede før du kommer til veterinæren hindre hunden i å slikke på såret.

Hvordan forebygge bakterielle infeksjoner hos hund

  • Hold hunden sunn og frisk med god ernæring og regelmessig mosjon. Sørg for å at hunden får nødvendige vaksiner og regelmessige helsekontroller hos veterinær.
  • Behandle hunden forebyggende mot flått i de områder det er nødvendig.
  • Om du skal på reise med hund anbefaler vi at du har dialog med din veterinær om hvor du skal og hvilke ekstra forholdsregler/tilleggsvaksiner/parasittbehandlinger du vil trenge for området du skal reise til.
  • Om hunden får skader i huden er det viktig med god sårbehandling, og ikke minst er det svært viktig å hindre hunden i å slikke på såret.
  • Vær observant på endringer i tispers drikkemønster de første to månedene etter løpetid.

Antibiotika kun ved behov

Vi har fokus på å forebygge utvikling av antibiotikaresistente bakterier. Det er derfor viktig å gjøre en grundig vurdering før vi eventuelt igangsetter antibiotikabehandling. Der det finnes alternativer velger vi disse, og vi vil der det er mulig ta en dyrkningsprøve for å finne ut hvilken bakterie vi har med å gjøre og om denne er resistent mot noen antibiotika.