Cushings syndrom hos hund

Om din hund rammes av Cushings syndrom innebærer det at kortisolproduksjonen ikke er mulig å stoppe og at binyrene fortsetter å produsere kortisol selv om det finnes tilstrekkelig eller for mye. Det er en uvanlig sykdom som først og fremst rammer eldre hunder.

Cushings syndrom er en såkalt endokrin lidelse, som vil si sykdom i et hormonproduserende organ. Tilstanden ser vi både hos hund og katt, men den forekommer betydelig hyppigere hos hund. Nedenfor beskrives sykdommen derfor med utgangspunkt hos hunder.
Cushings syndrom hos hund

Visse hunderaser er predisponert for Cushings sykdom, som for eksempel pudler og terrier-raser. 

Hva er Cushings?

Cushings sykdom, Cushings syndrom, hyperadrenokortisisme eller hyperkortisolisme er ulike betegnelser på når hundens binyrer produserer for mye kortisol. Kortisol er kroppens motstykke til kortison. Når kroppen behøver kortisol sender hypofysen ut adrenokortikotrop hormoner (ACTH) som signaliserer til binyrenen om å produsere kortisol. Har binyrene produsert tilstrekkelig med kortisol sendes det i stedet ett stoppsignal til hypofysen som slutter å sende ut ACTH.
 

Ulike varianter av Cushings

Det finnes ulike former for Cushings syndrom.
 • I 80-85% av tilfellene er årsaken en svulst i hypofysen. Det skjer en ukontrollert overproduskjon av hormonet ACTH i hypofysen, noe som innebærer at binyrene konstant får signal om å produsere kortisol. Disse svulstene er oftest små og gir ingen plassproblemer. Man pleier derfor å anbefale medisinsk behandling. 
 • I 15-20% av tilfellene er årsaken en svulst i binyrene. Da produserer den for mye kortisol og hører ikke på kroppens stoppsignaler om at det allerede finnes tilstrekkelig.
 • Iblant oppstår Cushings syndrom på grunn av langvarig medisinering med kortison.
Cushings syndrom hos hund er i utgangspunktet en seniorsykdom. Den forekommer som oftest hos middelaldrende til eldre hunder. De fleste hunder som får Cushings er små hunder under 20 kg. Det finnes visse hunderaser som er predisponert til å få Cushings sykdom, som for eksempel puddel, dachs og terriere, men alle hunder kan rammes.

 

Harvey Cushing

Navnet på sykdommen kommer fra den amerikanske neurokirurgen og patologen Harvey Cushing. Han var den første til å beskrive sykdommen i 1932.

Symptomer på Cushings hos hund

Vanligvis får hunden de typiske symptomene som beskrevet under. Iblant er symptomene mindre tydelig. Mange symptomer er de samme som bivirkningene ved kortisonbehandling.
 • Økt tørste og urinering (polydipsi og polyuri)
 • Fargeløs urin
 • Økt apetitt
 • Tynnere pels/hårløshet. Hårløse flekker pleier å starte på sidene og senere spre seg til resten av kroppen
 • Overvekt
 • Hengende buk
 • Tynn og skjør hud
 • Muskelatrofi, det vil si når muskelvevet minsker eller forsvinner helt. Hundens ben kan bli magre
 • Manglende løpetid
 • Økt risiko for infeksjoner i hud og kropp
 • Urinveisinfeksjoner
 • Pesing
 • Sløvhet
Symptomene kan lett forveksles med at hunden blir eldre og går opp i vekt og derfor ikke orker å røre på seg som tidligere.

Cushings syndrom utvikles langsomt og om behandlingen ikke settes inn i tide kan hunden bli akutt syk. Ved mistanke om Cushings sykdom på hund skal man booke tid til veterinær så fort som mulig.

Online booking

Hvor alvorlig er sykdommen?

Cushings syndrom er ikke en akutt livstruende tilstand. Sykdommen kan føre til visse symptomer som virker svært belastende for eier, men som er mindre alvorlige for hunden.

Tilstanden kan likevel i noen tilfeller utvikle seg og gi alvorlige komplikasjoner i form av økt blodtrykk og økt risiko for blodpropp.


Hvordan stilles diagnosen?

For å undersøke om din hund har Cushings sykdom analyseres både blodprøver og urinprøver. Det er også vanlig å gjøre en stimulasjonstest og ultralyd av binyrene.
 • blodprøver ser man forandringer som antyder for høyt kortisolnivå
 • I urinprøven ser man urinens konsentrasjon – urinen har ofte lavere konsentrasjon ved Cushings syndrom. Det finnes også tester for å se mengde kortisol i urinen 
 • Med en såkalt suppresjonstest undersøkes hvordan binyrene svarer på økt kortisonnivåer. Veterinæren sprøyter in kortison i hundens blod. Senere måles det om kroppens egen kortisolmengde forandres. Hos friske hunder minsker kortisolproduksjonen men ikke hos syke hunder. Denne testen tar flere timer så hunden må være hos veterinæren hele dagen. 
 • Cushings kommer ofte av svulster. For å undersøke om dette er tilfellet og hvordan en eventuell svulst ser ut, må man gjøre en ultralydsundersøkelse av binyrene og/eller en CT røntgen av hypofysen (kjertel i hjernen som bygger binyrebarksstimulerende hormon).

Behandling av Cushings syndrom hos hund


Medisinsk behandling

De fleste hunder med Cushings syndrom anbefales medisinsk behandling med trilostan. Medisinen kommer i kapselform og gis livet ut. Det tar tid å finne riktig dose for akkurat din hund og dosen av medisin varierer kraftig mellom pasienter. I den første tiden kreves det hyppige veterinærbesøk med kun få ukers mellomrom for blodprøvetaking. Deretter pleier det å holde med veterinærbesøk hver 3. til 6. måned. 

Overvåkning av hvordan hunden har det, og oppfølgning med regelmessige blodprøver er viktig for å unngå bivirkninger. Bivirkninger kan i alvorlige tilfeller være livstruende. Medisiner, regelmessige kontroller hos veterinær og å være oppmerksom på hvordan hunden har det, er nødvendig i resten av hundens liv. 

For høy dose medisiner kan gi symptomer som oppkast, diaré, trøtthet, illebefinnende og nedsatt appetitt. Om du oppdager disse symptomene under behandlingen bør du umiddelbart kontakte veterinær. 

Det hender at hunden rammes av Addisonkrise under behandlingen. Risikoen for dette er veldig liten om man følger veterinærens instruksjoner og går på de anbefalte kontrollene. 

Den medisinske behandlingen pleier å fungere bra og hunden blir normalt raskt bedre etter at behandlingen er satt i gang. Aller først pleier man å legge merke til at tørsten avtar (i løpet av dager eller få uker). For hud, pels, vekt og lignende pleier det å ta noe lenger tid før det er tilbake til normalen (måneder). Hunden som får behandling pleier å leve et godt liv, og kan leve i mange år.


Kirurgisk behandling

Om  sykdommen skyldes at svulsten sitter i den ene binyren kan man operere bort den binyren. Det er dog en avansert operasjon med stor risiko for komplikasjoner, som kan ha dødelig utfall. Om alt går bra kan hunden bli fri for symptomene sine. 

Om svulsten sitter i hypofysen i hjernen kan man overveie operasjon om svulsten trykker på hjernevev og gir problemer. Det krever imidlertid livslang medisinering etter operasjonen og det finnes til og med risiko for tilbakefall. En slik operasjon utføres i dag ikke i Norge.

 

Fremtiden for en hund med Cushings syndrom

Generelt har hunder med Cushings syndrom gode fremtidsutsikter så lenge sykdommen er velregulert. Gjennomsnittlig levetid etter stilt diagnose er undersøkt till å være ca. 2-2,5 år. Ved sjeldne tilfeller med tumor i binyrene er den beskrevne gjennomsnittslevetiden med medisinsk behandling så vidt 1,5 år.