Onkologi – læren om svulstsykdommer

Læren om svulstsykdommer kalles onkologi

Onkos betyr masse eller svulst, og logi betyr lære. Ordet kreft betyr krabbe, og kommer av måten kreften vokser på. Den sprer seg i noen tilfeller i det omkringliggende vevet med armliknende grener. Ordet kreft brukes ofte, men ikke alltid helt korrekt. Begrepet kreft bør egentlig kun brukes når det er bevist at det er en ondartet, såkalt malign, svulst. En godartet svulst kalles for en benign svulst. Det kreves nøyaktighet, kunnskap og engasjement for å kunne stille riktig diagnose.

Onkologi er læren om svulstsykdommer

Onkologi er læren om svulstsykdommer