Huggormbitt på hund

Huggormbitt er mange hundeeieres store skrekk, for noen i så stor grad at det påvirker turgleden. Hva kan skje og hva skal du gjøre når din hund eller katt blir bitt av huggorm?
Akutt Akutt

Akutt

Potensielt akuttilfelle - Kontakt veterinær umiddelbart

Finn dyreklinikk
Hvert år blir et stort antall hunder og katter i Norge bitt av hoggorm, noe som kan føre til alt fra lokal hevelse til alvorlig sykdom. Hvert år dør noen hunder av huggormbitt, men de aller fleste blir friske igjen. Avgjørende for utfallet er hvor mye gift som injiseres, noe som er tilnærmet umulig å bedømme i en akutt situasjon.

Huggorm er den eneste giftige slangen vi har i Norge
Huggorm er den eneste giftige slangen vi har i Norge

Fakta om huggormbitt

Hoggormen er den eneste giftslangen som forekommer vilt i Skandinavia. Hvert år blir cirka 2000 hunder og et stort antall katter bitt av hoggorm i Sverige. 30 prosent av bittene er såkalte ”tørre bitt”, nemlig uten giftinjeksjon. De er ufarlige og dyret utvikler ingen symptomer.

Hoggormbitt er vanlig fra vår til sen høst. Å bli bitt av hoggorm er mer alvorlig for hunder og katter enn mennesker da dyrene har mindre kroppsmasse å fordele giften på. Katter pleier som regel å klare seg bedre enn hundene.

Slangens gift er en blanding av enzymer og har to funksjoner; å paralysere og drepe byttet og å hjelpe med fordøyelsen av byttet. Byttet dør som regel av indre blødninger, nedsatt hjertefunksjon eller pustestans.

Lignende, men mer lokale effekter oppstår etter hoggormbitt hos hund og katt. Blod- og lymfekar skades, dermed oppstår blødninger og hevelse. Mange ganger blir dyrene trettere, blodsirkulasjonen dårligere og de utvikler sjokksymptomer. Hjerterytmeforstyrrelser og blødningsforstyrrelser kan oppstå. Dersom dyret er alvorlig sykt på grunn av hoggormbittet, kan skader på indre organer oppstå.

Symptomer

Hunder blir som oftest bitt av orm i snuten, rundt hodet eller i et bein.

Symptomer på bitt kan være:

 • Hevelse
 • Tretthet
 • Øm og hoven rundt bittområdet
 • Oppkast og diaré
 • Hjerteflimmer
 • Dårlig blodsirkulasjon
 • Sjokk

Hevelse oppstår som oftest innen to timer, og ofte blir hunden mer trett enn vanlig. Bittområdet er ømt. Allmenntilstanden kan forverres i løpet av det neste døgnet, og derfor må hunden din tas til en veterinær for å undersøkes. Dårlig blodsirkulasjon og sjokk kan oppstå etter huggormbitt. 

Systemiske symptomer

Blodsirkulasjonen kan svekkes etter et huggormbitt. Oppkast og diaré er relativt vanlige symptomer etter moderat til kraftig giftoverføring. Omtrent hver tiende hund rammes også av hjerterytmeforstyrrelser. Blodsykdommer og skader på indre organer er alvorlige symptomer som heldigvis er uvanlige. Rapportert dødelighet etter huggormbitt hos hund er opp til fire prosent.

Hevelse

Avhengig av hvor mye ormegift som injiseres, er hevelsen mild, moderat eller kraftig. Bittområdet er ømt. Av og til ser man to små prikker i huden etter ormens tenner. Hevelsen kan øke i løpet av de første dagene, for så å minke.

Hund bitt av huggorm i ansiktetGolden retriever Vikki, 5 mnd, hovnet opp i ansiktet etter å ha blitt bitt av huggorm

Hunder blir som oftest bitt av huggorm i snuten, rundt hodet eller i et bein.

Behandling av huggormbitt

Hvis du vet at hunden din har blitt bitt av huggorm, er det viktig både å bevare roen og handle raskt. Oppsøk veterinær umiddelbart. Det er viktig at din hund ikke beveger seg etter bittet. Bevegelse gjør at giften spres raskere i kroppen. Om mulig løft dyret ditt. Ikke legg på trykkforbinding og forsøk heller ikke å ”suge ut giften” fra bittet.

Når søker jeg hjelp?

Selv om hunden din virker upåvirket, oppsøk alltid veterinær dersom du mistenker at hunden eller katten din har blitt bitt av orm.

Kortisontabletter

Tidligere var det vanlig å behandle hevelsen etter ormebittet med kortison. Mange hundeeiere har også hatt med seg tabletter på tur i skogen. Nyere studier viser at det ikke har noen effekt på hevelsen å gi kortison.

Hva gjør veterinæren?

Hvordan hunden din behandles, er avhengig av symptomene. Ved en enkel lokal hevelse og god allmentilstand, kan behandlingen begrense seg til hvile hjemme. Dersom allmenntilstanden er påvirket og sirkulasjonen nedsatt, anbefales ofte oppstalling på klinikk for væsketerapi, smertelindring og observasjon. Ved alvorlige symptomer gis antiserum (motgift) dersom det er mulig.

 1. Ved moderate til kraftige symptomer tas ofte blodprøver for å for eksempel undersøke røde og hvite blodlegemer, blodplater og lever- og nyreverdier. Blodpropp og tegn på hjertemuskelskader kan undersøkes med spesifikke tester etter behov.
 2. Intravenøst drypp gis ofte etter huggormbitt for å forebygge eller behandle nedsatt blodsirkulasjon.
 3. Smertelindrende er ofte nødvendig
 4. Den eneste spesifikke behandlingen ved huggormbitt er antiserum. Det finnes i dag ofte tilgjengelig ved mange større klinikker og dyresykehus. For den beste effekten skal denne behandlingen settes i løpet av det første døgnet.

Etterbehandling av huggormbitt

Streng hvile i 10–14 dager anbefales etter bittet. Langtidseffekter og senskader etter huggormbitt er uvanlige, men noen opplever nedsatt form i en tid etterpå. Hos dyr som har vært innlagt for behandling anbefales det alltid etterkontroll med auskultasjon av hjertet samt blodprøver og urinprøve før dyret endelig kan friskmeldes.

Hunden trenger å hvile i opp mot 2 uker etter et huggormbitt
Det er viktig at hunden får hvile i 10-14 dager etter hoggormbitt

Spesielt om katter

Det er mindre vanlig med huggormbitt hos katt enn hund, men langt fra umulig. De blir som regel også bitt i hodet eller i foten. Hovedsakelig gjelder det samme for katter som hunder, men det brukes ikke antiserum da det er lite erfaring/dokumentasjon på effekten.