Hva er diabetes (sukkersyke)?

Diabetes Mellitus er det latinske navnet på sukkersyke. Akkurat som hos oss mennesker kan også hunder og katter bli rammet av sykdommen. Mangel på insulin er årsaken til diabetes (sukkersyke).

Sukkersyke hos hund kan vise seg med symptomer som at hunden drikker eller tisser mye mer enn vanlig. Kanskje klarer hunden plutselig ikke lenger å holde seg innendørs selv om den ellers pleier å kunne holde seg f.eks. hele natten. Noen hunder kan også gå ned i vekt, selv om matlysten er som før. Hunder med sukkersyke kan utvikle grå stær som fører til nedsatt syn.

Slik fungerer insulin

Maten som spises omdannes til glukose (sukker), som er energikilden til kroppens celler. Cellene lagrer ikke dette sukkeret, så det er til en hver tid en del glukose i blodet – et reservoar av energi.

Tag som viser at dyret lider av diabetes (sukkersyke)

For å kunne nyttiggjøre seg av glukosen i blodet trenger cellene en ”nøkkel”, og det er her insulinet kommer inn i bildet. Insulin er et protein som produseres i bukspyttkjertelen (pancreas), og pumpes inn i blodet, der det distribueres til kroppens celler.

Spesielle celler i hjernen kontrollerer appetitten, og hvis de ikke får sukker øker det matlysten. Andre celler som ikke får sukker starter nedbrytning av fett og muskler, som omdannes til sukker i leveren. Dette gir vekttap. Alt sukkeret som ikke cellene kan nyttiggjøre seg akkumuleres i blodet, og begynner å lekke ut i urinen. Sukkeret ”suger” også med seg en del vann, som igjen gjør at det tapes mye vann fra kroppen. Dette gir tørste og økt drikking.

Varianter av sukkersyke

Det finnes to typer diabetes:

  1. Insulinavhengig diabetes
  2. Ikke insulinavhengig diabetes

Forskjellen på disse er at type I ikke har tilgang på insulin, mens ved type II passer ikke ”nøkkelen” lenger, og cellene kan ikke nyttiggjøre seg insulinet.

Hos hunder har omtrent alle type I, mens hos katter har 60 % type I og 40 % type II.

 

Behandling av diabetes

Insulinterapi er behandling for begge typene. Diagnosen stiller vi ved måling av glukose i blodet.

  • Normal mengde hos hund: 3,3 – 6,1 mmol/l
  • Normal mengde hos katt: 3,9 – 8,3 mmol/l

Det er ikke vanlig at diabetes blir kurert, så målet er å behandle dyret slik at det får et fullverdig liv. Dyret blir behandlet med insulininjeksjoner. Vi anbefaler en type insulin og fastsetter dose og frekvens for insulininjeksjonene.

Hva gjør du som eier av et dyr med sukkersyke?

Du som eier får opplæring av oss i å sette insulin. Det kan være litt tøft i begynnelsen, men vil gå bedre etter hvert. Til slutt vil dere bli flinke til å sette sprøyter, og da går det nesten av seg selv. Hvis du er usikker på om dyret har fått rett mengde insulin ved ei behandling, skal man ikke gi på nytt, men heller være nøye med neste behandling.

Det kan ta litt tid å stabilisere dyret, og i den perioden er det viktig med kontroller for å måle at blodsukkeret er stabilt og verken for høyt eller for lavt. I tillegg anbefaler vi å bruke urinstix for å teste selv hjemme at det ikke er mye sukker i urinen.

Fôring

Anbefalt vekt for dyr med diabetes er normal kroppsvekt – du skal kjenne ribbeina om du stryker dyret over siden. Vi anbefaler å gi hunden eller katten din mat 2 ganger hver dag med ca. 8-12 timers mellomrom. Det er viktig at dyret spiser så hvis det ikke lar seg gjøre med 2 måltider er det bedre med flere små måltider. Fortrinnsvis anbefales et fettfattig og karbohydratfattig fòrtype.

Det er viktig å måle at blodsukkeret er stabilt på et dyr som har diabetes

Føling

Om dyret ditt ikke spiser kan det få føling. Dette er en overdose insulin og kan føre til at dyret blir slapt og i verste fall få anfall. Da er det viktig å fòre dyret med en gang, og da gjerne med sukker eller honning. Hvis dyret får for lite insulin vil symptomene fortsatt være der. Årsakene til det kan være for lav dose, eller at det blir gjort feil ved doseringen.

Øvrig informasjon

Det er vanlig at dyr med diabetes kan få grå stær (katarakt). Dette kan føre til blindhet, men det er som oftest ikke noe stort problem for et dyr i sitt hjemmemiljø. De kan også opereres for dette og få synet tilbake. Dette kan du få mer informasjon om hos din veterinær.

Det er dessuten anbefalt å sterilisere tisper med diabetes da de blir ustabile og ofte verre i forbindelse med løpetid. Da blir det vanskelig å få dem stabile igjen.

Mosjon senker blodsukkeret så stor variasjon i mosjonsmengde er ikke å anbefale. Hvis man skal på en lengre tur kan det være greit å fòre litt på forhånd, og ha med litt ekstra mat, sukker eller honning for sikkerhets skyld.