Tannsykdommer hos hund og katt

Visste du at rundt 80% av alle katter og hunder får tannproblemer i løpet av sitt liv? Tannsykdommer er derfor et veldig vanlig problem, og ofte kan dyrene ha smerter i munnhulen. Å pusse tenner på hund eller katt er forebyggende og vi anbefaler at dette gjøres hver dag. Hunder og katter skjuler ofte at de har vondt og derfor kan de gå med smerter i munnhulen over lang tid. Her kan du lese om de mest vanlige tannsykdommene hos hund og katt. 

Periodontitt

Periodontitt (pyrea), betyr betennelse rundt tannens festeapparat. Det er den vanligste tannsykdom på hund og katt og den forekommer på ca. 80 % av alle hunder og ca. 60 % av alle katter over 6 år som ikke får regelmessig tannbehandling. Periodontitt ødelegger kjevebeinet og festeapparatet rundt tannrøttene og er den vanligste årsak til at vi må trekke tenner.

Ved periodontitt forårsaker aggressive bakterier og kroppens eget immunforsvar for ødeleggelse av beinsubstansen som holder tannen på plass. Periodontitt er en kronisk, progressiv tannsykdom som ødelegger tannens eller tennenes festeapparat. Det er en kompleks sykdom som skyldes en kombinasjon mellom dårlig munnhygiene, tannstein, plaque, aggressive bakterier, arv og ikke minst kroppens egen reaksjon mot disse ytre faktorer.

Reaksjonen blir at kroppens egne immunceller begynner å «spise» opp kjevebeinet rundt tannrøttene og ofte trekker tannkjøttet seg tilbake slik at tannrøttene blir blottlagt. Etter hvert som prosessen skrider frem vil tennene løsne.

Symptomer på tannsykdommen periodontitt

Tegn på periodontitt kan være mye tannstein, løse tenner, tannbyller, ekstremt dårlig ånde og blødning fra tannkjøttet. Ved langt fremskredne tilfeller vil dyret ofte vise problemer eller vegring med å spise fordi det gjør vondt når det skal tygge.

Behandling av periodontitt

Behandling består i å fjerne tannstein både over og under tannkjøttranden. Tenner som har dype tannkjøttlommer, men som fremdeles sitter fast kan reddes ved at vi fjerner all tannstein under tannkjøttkanten. Dette krever operasjon som i noen tilfeller kan være omfattende. Veterinæren legger deretter inn et stoff som stopper prosessen og gjør at noe av festeapparatet rundt tannrøttene gror tilbake.

Dette er ingen mirakelkur som løser alle problem, men det kan føre til dannelse av ca 1 – 2 mm nytt tannfeste. Det er imidlertid helt avgjørende for et godt resultat at tennene børstes daglig hjemme. Dette kan være både tidkrevende og vanskelig på mange dyr og i de tilfeller vil tanntrekk være å anbefale. Tenner som har mistet alt festeapparat må trekkes. Dyr som har hatt alvorlig periodontitt viser langt bedre trivsel og de går opp i vekt etter at involverte tenner er trukket.

Se vår veiledning til pussing av hundens tenner

Tannrotabscess (tannbyll)

Det vanligste symptomet på en tannrotabscess er en hevelse under øyet. Ved undersøkelse finner vi ofte at det er slått et skall av rovtannen. Det bør tas røntgen som ofte bekrefter mistanken på en tannrotabscess. I slike tilfeller må tanna trekkes. Dette foregår under narkose

Tannrøntgen er ofte eneste sikre diagnostiske bevis for at det foreligger en rotspissbetennelse. De mørke feltene rundt hver tannrot viser en tannrotsbyll, der kjevebenet har gått i oppløsning

Tannresorpsjon, TR, (FORL) hos katt

Tannresorpsjon er den nye betegnelsen på FORL. FORL står for Feline Odontoclastic Resorptive Lesion og betyr helt enkelt tannresorpsjon hos katt. Det er en spesiell tannsykdom som er svært vanlig på katter.

Årsak til tannresorpsjon

Årsaken til sykdommen er uklar, men sykdommen kan ramme alle katter, uansett rase og kjønn. Det er en progressiv sykdom, det vil si at den utvikler seg konstant, og det finnes ingen behandling. Sykdommen forekommer først og fremst på eldre katter, men også unge katter helt ned i ett års alder kan rammes. Skaden kan oppstå hvor som helst på tannen, men ofte ser vi den, like under tannkjøttranden, slik at det kan være vanskelig å oppdage uten en grundig undersøkelse og tannrøntgen.

Forekomst av tannresorpsjon

Godt over halvparten av alle katter over fem år har en eller flere tenner med TR. Den fremste jekselen i underkjeven (P 3) er den vanligste tannen som berøres. Tilstanden er ofte symmetrisk, det vil si om en tann på høyre side er angrepet, så ser man ofte forandringer på tilsvarende tann på venstre side også. Noen katter kan ha kun to tenner som er angrepet, mens hos andre katter kan alle tenner være involvert.

Vi kan få en mistanke om tannresorpsjon (FORL) dersom katten har kraftig tannkjøttbetennelse, men det er ikke alltid tilfelle. Kraftig tannkjøttbetennelse kan også skyldes andre sykdommer i munnen, som for eksempel periodontitt (pyrea). Det er helt nødvendig å ta røntgen for å se omfanget av sykdommen.

Tannresorpsjon er den vanligste tannsykdommen hos katter.

På høyre tann er deler av tannen og roten gått i oppløsning. På den venstre tannen er det en stor defekt (mørk flekk) midt i tannen.

Kategorisering

Tannresopsjon kan ha ulike inndelinger, men den mest vanlige inndelingen er i 5 stadier:

 • GRAD I Overfladiske skader i emaljen. Går ikke inn til dentinet (tannsubstansen).
 • GRAD II Skader i emaljen som har fortsatt inn til selve dentinet.
 • GRAD III En større skade som har entret gjennom dentin og inn til rotkanalen.
 • GRAD IV En omfattende skade som involverer dentin, rotkanal og med betydelige ødeleggelser av kronen, (den synlige delen av tanna).
 • GRAD V Hele tannkronen er borte. Rester av røttene sitter igjen og er dekket av normalt tannkjøtt.

Behandling av tannresorpsjon

Da man begynte å vie denne tannsykdommen oppmerksomhet på 80-tallet, forsøkte man å behandle tidlige stadier, Grad I og II med tannfyllinger. Det viste seg å være lite vellykket. Fyllingene falt ut etter bare noen uker eller måneder fordi tannen gjennomgår en kontinuerlig resorpsjon. Tannfyllinger har ingen bremsende effekt på det videre sykdomsforløpet.

I dag anses det som feilbehandling å behandle slike tenner med fyllinger. Grad I skader kan behandles med fluorlakk som pensles på tannen, 2 ganger i året. Grad II, III og IV skal trekkes for å minske ubehag og smerte hos katten fordi skaden involverer rotkanalen, eller kommer snart til å gjøre det. Ved Grad V (5) har kroppen selv ordnet opp og behandling er ikke lenger nødvendig. Forløpet på hele prosessen fra Grad I til V kan variere fra noen få måneder til flere år. Les mer om FORL på Wikipedia her.

Oronasal Fistel

Dersom en hund har gått med ekstremt dårlige tenner og pyrea over lengre tid, vil beinet rundt tannen gå i oppløsning. Det oppstår en åpning mellom munnhulen og nesehulen. Dette skjer først og fremst ved hjørnetennene i overkjeven og kalles oronasal fistel, (latin: ore = munnhule, nasus = nese). Dette krever spesiell behandling. Tannen må selvsagt trekkes dersom den ikke har falt ut selv og deretter må hullet tettes. Dette korrigeres kirurgisk ved å transplantere tannkjøtt over hullet og sy igjen.

Stomatitt

Stomatitt er betennelse i munnhulen. Det kan være en rekke årsaker til stomatitt:

 • Autoimmune lidelser
 • Nyresvikt
 • Forgiftning
 • Forbrenning
 • Forfrysning
 • Virussykdommer
 • Kreft
 • Andre tannsykdommer som for eksempel periodontitt

Kronisk stomatitt er svært smertefullt og kan gi betydelig nedsatt livskvalitet. Sykdommen forekommer mest hos katter. De fleste dyr kommer til veterinæren på grunn av dårlig ånde og nedsatt matlyst.

En grundig undersøkelse av munnhulen må utføres for å bekrefte at problemet kommer fra munnen. Noen ganger kan vi ikke finne en spesiell årsak til sykdommen og konkluderer med allergi mot plakk (det naturlige belegget på tennene hos alle dyr og menneske). I slike tilfeller er tanntrekk av alle tenner den eneste behandling. Dette er selvsagt et svært alvorlig inngrep og er siste utvei for at en hund eller katt skal få et godt og smertefritt liv.

Hunder og katter klarer seg utmerket godt uten tenner med tanke på å få i seg maten. Dagens ferdigfôr, enten det er boksemat eller tørrfôr, volder ingen problemer for et tannløst kjæledyr. Problemet kan derimot ha en sosial betydning ved at dyret ikke kan forsvare seg mot andre eller sette seg i respekt (vise tenner). Man bør derfor vurdere om katten skal holdes inne og hunder må hindres i å komme i slåsskamp med andre hunder.