Hoggormbitt på hund

Huggormbitt er mange hundeeieres store skrekk, for noen i så stor grad at det påvirker turgleden. Hvor farlig er ormebitt egentlig? Når burde du henvise hoggormbitt videre? Hva kan vi som henvisningsklinikk gjøre og hvilke råd kan vi gi eier hvis uhellet er ute?

Huggormbitt på hund kan føre til alt fra ingen symptomer til alvorlig sykdom. Hvert år dør noen hunder av huggormbitt, men de aller fleste blir friske igjen. Avgjørende for utfallet er hvor mye gift som injiseres, noe som er tilnærmet umulig å bedømme i en akutt situasjon.

Hoggormbitt på hund

Hoggorm er den eneste giftige slangen vi har i Norge

Slik virker giften

Huggormens gift er en kompleks blanding av polypeptider og enzymer som har to hovedfunksjoner; å paralysere og drepe byttet, og å hjelpe til med fordøyelse. Byttet dør som regel av indre blødninger, arytmier eller respirasjonsstans. Lignende, men mer lokale effekter kan oppstå etter huggormbitt hos hund. Blod- og lymfekar skades, dermed oppstår blødninger og hevelse. Mange ganger blir dyrene apatiske og sirkulatorisk påkjent og de utvikler sjokksymptomer. Arytmier og blødningsforstyrrelser kan oppstå. Det kan i tillegg oppstå skader på indre organer, som for eksempel akutt nyresvikt.

Symptomer på hoggormbitt

Hunder blir oftest bitt i snuta, ved hodet eller i et ben.

Hevelse oppstår vanligvis innen et par timer. Området rundt bittet blir ømt og hovent. Huden over hevelsen kan gjerne bli blårød misfarget, og noen ganger kan man se små merker etter selve bittet. Ofte ser man små mengder serohemorrhagisk væske som siver fra bittsårene. Avhengig av hvor mye gift som injiseres blir hevelsen liten, middels eller kraftig. Hevelsen kan øke i løpet av de første dagene for så å avta.

Allmenntilstanden kan forverres i løpet av de første par – tre døgn og man ser ofte tiltagende apati. Dårlig blodsirkulasjon og sjokk kan oppstå etter huggormbitt. Oppkast og diaré er relativt vanlige symptomer etter middels til kraftig giftoverføring. Omtrent hver tiende hund får arytmier. Alvorligere symptomer som blødningsforstyrrelser og skader på indre organer som for eksempel nyresvikt er heldigvis uvanlige. Rapportert dødelighet etter huggormbitt hos hund er opp til fire prosent. Relativt rask og riktig behandling er viktig for å redusere risikoen for alvorlig skade.

Hva kan eier gjøre selv?

Når en bekymret eier ringer på vakt er det viktig at de får råd over telefon før de ankommer klinikken. Det er viktig at de handler rakst men beholder roen. Dyret bør bæres eller gå rolig ved siden av eier, da spres giften langsommere i kroppen. Bevegelse gjør at giften spres og symptomene utvikles raskere. De skal ikke legge på trykkforbinding, eller forsøke å suge ut giften fra bittet.

Oppsøk veterinær

Selv om hunden virker upåvirket, så bør man alltid anbefale å oppsøke veterinær dersom man mistenker at dyret har blitt bitt av huggorm, da prognosen forverres med tiden som går.

Kortison eller ikke?

Tidligere var det vanlig å behandle hevelsen etter huggormbitt med kortison. Mange hundeeiere har hatt med seg kortison på tur i form av en «førstehjelpknapp». Dette har man nå gått bort ifra, da studier viser at det ikke har noen effekt. Hevelsen som kommer ved huggormbitt påvirkes ikke av kortison slik man tidligere trodde / håpet. Humant er det mange tiår siden man brukte kortison som «førstehjelp» ved huggormbitt. Det anbefales ikke lenger at hundeeiere tar med kortison som «huggormtablett», da det kan gi falsk trygghet. Dette samsvarer med anbefalingene fra NMBU Veterinærhøgskolen.

Hos veterinæren

Når hunder med huggormbitt ankommer Evidensia Oslo Dyresykehus deles de inn i 3 kategorier ut fra hvor påkjente de er. Kategori 1 er det som sannsynligvis er tørrbitt. I dette tilfellet har dyret ingen hevelse og ingen øvrige symptomer. Kategori 2 er et bitt hvor dyret har mild hevelse på bittstedet, men er allment i fin form. Ved kategori 3 ser man en moderat – kraftig hevelse og/eller allmenn påkjenning på dyret. Bittstedet er som oftest smertefullt.

Hvilken behandling som anbefales, avhenger av symptomene. Ved ingen symptomer eller bare en enkel lokal hevelse og god allmenntilstand (kategori 1), kan behandlingen begrense seg til væskebehandling og deretter hvile hjemme. Dersom allmenntilstanden er påvirket og sirkulasjonen nedsatt (kategori 2 og 3), anbefales innleggelse for væsketerapi, smertelindring og observasjon. Ved alvorlige symptomer gis antiserum (motgift). Antiserum har ofte en meget god effekt på hevelse og allmenntilstand, særlig om det gis tidlig i forløpet.

Hvor lenge dyret bør være ved sykehuset for støttebehandling er avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad og utvikling etter oppstartet behandling. Vanligvis er dyrene innlagt hos oss i 1-3 døgn.

Blodprøver

Ved middels til kraftige symptomer tas blodprøver (hematologi og biokjemi) for å undersøke røde og hvite blodceller, blodplater, lever- og nyreverdier. Koagulasjonstester og EKG foretas også hvis nødvendig.

Væskebehandling

Intravenøst væskebehandling er viktig etter huggormbitt for å forebygge eller behandle nedsatt blodsirkulasjon og sjokkutvikling, og for å redusere risiko for akutt nyresvikt.

Antiserum

Den eneste spesifikke behandlingen ved huggormbitt er antiserum. Dette finnes tilgjengelig ved Evidensia Oslo dyresykehus. Best effekt oppnås når behandlingen startes innen et døgn etter bittet. Behandling med antiserum er relativt kostbar, men kan gjøre prognosen bedre, og fremskynde forbedring av dyrets tilstand.

Etterbehandling

Strikt hvile i 10–14 dager anbefales for å redusere risiko for blant annet skade på myocardiet og arytmier. Langtidseffekter etter huggormbitt er uvanlig, men noen opplever nedsatt kondisjon en stund. Hos dyr som har vært innlagt for behandling anbefales det alltid etterkontroll med auskultasjon av hjertet samt blodprøver og urinprøve før dyret endelig kan friskmeldes.

Spesielt om katter

Det er mindre vanlig med huggormbitt hos katt enn hund, men langt fra umulig. De blir som regel også bitt i hodet eller i foten. Hovedsakelig gjelder det samme for katter som hunder, men det brukes ikke antiserum da det er lite erfaring/dokumentasjon på effekten.

Evidensias Henvisningsguide

Alt i alt er risikoen for alvorlig skade etter huggormbitt lav, forutsatt tilpasset og god behandling. Det er vanskelig å forutse hvilke hunder som blir alvorlig syke, og hvilke som ikke får noen symptomer i det hele tatt. Oppfordre derfor dyreeiere om å undersøke dyret hos veterinær så snart som mulig etter bittet. Vi tar imot pasienter som er i nød og som trenger akuttbehandling eller innleggelse. Finn din nærmeste henvisningklinikk i vår Henvisningsguide.

Henvis pasient

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten