Fôring av eldre kjæledyr

Fôring av eldre kjæledyr gir andre utfordringer enn hos yngre dyr. Katter og hunder lever lengre nå for tiden. Dette skyldes i stor grad utviklingen av fôr og veterinærvitenskap. De fleste av oss er lykkelige over å få mer tid sammen med våre firbente venner. Men hva betyr egentlig aldringsprosessen for kjæledyret?

Hunder og katters ernæringsmessige behov forandrer seg med alderen

Aldring hos kjæledyr

De fleste katte- og hundeeiere planlegger fôringen grundig i valpetiden. Det er likevel ikke mange som tenker på at kjæledyrets ernæringsmessige behov forandrer seg med alderen.

Aldring er en individuell og langvarig prosess, og derfor kan den av og til være vanskelig å oppdage. Aldringsprosessen starter med celleforandringer – denne er en del av den naturlige livssyklusen. Når kjæledyret blir eldre, er det også visse sykdommer som blir mer og mer vanlig.

Aldringen hos katter og hunder kan deles inn i to faser, som vist i tabellen nedenfor.

I den første aldringsfasen skjer forandringene i hovedsak i cellene. Man kan likevel observere forandringer i kjæledyrets nyrer og ledd.

I den andre fasen kan man også se aldringstegnene utenpå, og dyret begynner å se gammelt ut ved at pelsen blir grå og muskelmassen mindre. Nyresvikt og leddplager blir også mer og mer vanlig.

  Katter Små hunder Mellomstore hunder Store hunder
Fase 1 7 år 8 år 7 år 5 år
Fase 2 12 år 12 år 10 år 8 år

Synlige aldringstegn

De synlige aldringstegnene er forskjellige hos de ulike individene. Forandringer i pelsens farge og tekstur, redusert muskelmasse og stivhet kan alle være tegn på aldring.

Et vanlig tegn på aldring er også at katten eller hunden ikke er like aktiv som før. Du kan kanskje også oppdage at kjæledyret ditt trenger mer søvn enn før, eller at det har vanskeligheter med å reise seg etter at det har hvilt.

Sansene blir svekket, og dette kan gjøre at hunden eller katten blir mer kresen på maten. Tann- og munnhelsen er i stor grad avhengig av hvor nøye eieren er med tannpuss. Risikoen for tannstein og andre munnproblemer øker med alderen. Noen ganger kan kjæledyret begynne å reagere på en ny måte på kjente ting og situasjoner, og dette kan også være et tegn på aldring.

Usynlige aldringstegn

I aldringsprosessen skjer det mange forandringer i dyrets kropp som man ikke kan se. Selv om man ikke kan se forandringene, er det likevel viktig å ta hensyn til dem når man velger mat til katten eller hunden.

Med tanke på helheten lønner det seg å ta hensyn til at de usynlige forandringene ofte har større betydning enn de synlige. Nyreproblemer er en vanlig sykdom hos aldrende kjæledyr. I tillegg kan dyrets pustemåte og -frekvens endre seg, immunforsvaret bli svakere og fordøyelsen bli mer følsom. Alt i alt er aldrende katter og hunder mer sårbare enn sine yngre venner.

Les mer om seniorhunden

Les mer om seniorkatten

Forskjellige energibehov

Under aldringsprosessen forandrer også kjæledyrets energibehov seg. Energibehovet hos katter synker gradvis mellom det første og det syvende leveåret, og deretter holder det seg vanligvis likt frem til katten er 12 år. Deretter blir det vanligvis mer utfordrende for katter å holde en passe vekt, og de trenger mer energi for å holde idealvekten.

Hos hunder er situasjonen motsatt: de beveger seg mindre ettersom de blir eldre, og trenger derfor også mindre energi. Dette er viktig å huske på, slik at man unngår overvekt.

Også kjæledyrets evne til å fordøye maten og utnytte næringsstoffene forandrer seg gradvis som en følge av aldringen av fordøyelsessystemet.

Riktig fôring av eldre kjæledyr

Fôr fra de største leverandørene er spesielt beregnet for aldrende katter og hunder, og tilfredsstiller kjæledyrenes behov. De inneholder akkurat riktig mengde energi, og antioksidantene i maten støtter cellene i kampen mot aldringsendringene i kroppen. De førsteklasses proteinene i maten er lett fordøyelige, og bidrar til at kjæledyret beholder muskelmassen.