Kortison eller ikke ved huggormbitt?

Før var det vanlig å behandle hevelsen etter ormebitt med kortison, men nyere studier viser at det ikke har noen effekt. Humant sluttet man med kortison som behandling av huggormbitt for flere tiår siden.

I en ny studie studie fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i samarbeid med Evidensia Södra Djursjukhuset i Sverige har man studert effekten av kortisonbehandling hos hunder bitt av huggorm, der halvparten fikk kortison og resten ble gitt placebo. I studien så man ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt allmenntilstand, og heller ikke i graden av hevelse fra ormebittet.

Med bakgrunn i dette anbefaler vi ikke lenger at hundeeieren har «huggormtabletter» til førstehjelp ved huggormbitt. Det som er viktig er at man bringer hunden til dyrlege så varsomt som mulig, og at omfang av videre behandling vurderes opp mot alvorlighetsgraden på hundens symptomer. Intravenøs væske og smertebehandling er viktig, og noen ganger gies også andre ting som motgift.

Les mer: hva bør du gjøre om hunden eller katten er bitt av huggorm?

Det anbefales ikke lenger å gi hunden eller katten kortison etter hoggormbitt