Øyesykdommer hos hund

Øyesykdommer er vanlige hos kjæledyr.  Skader og sykdommer i øyene kan lede til blindhet, og mange øyesykdommer er smertefulle for dyret. Akutte øyeproblemer krever rask behandling for å unngå smerte og blindhet. Kroniske øyeproblemer kan kreve korrekt og livsvarig behandling for å unngå redusert syn og smerte. En grundig øyeundersøkelse krever spesialinstrumenter.

Det finnes en rekke arvelige øyelidelser. Blant disse kan nevnes katarakt (grå stær), progressiv retinal atrofi (PRA), collie eye anomali, retinal dysplasi, glaukom (grønn stær) og keratitt.

Oftamologi

Læren om øyesykdommer kalles oftalmologi. En oftalmolog har spesialutdanning innen øyesykdommer.

Symptomer på øyesykdommer

Symptomene for de ulike øyesykdommene hos kjæledyr er overlappende, og en fullstendig øyeundersøkelse er derfor viktig for å komme fremt til riktig diagnose og behandling. Symptomer på potensielt alvorlig øyesykdom som krever snarlig undersøkelse er:

  • Kniping med øyet eller hyppig blunking
  • Rennende øyne; klar væske, grått eller gulgrønt sekret (puss)
  • Fargeforandringer i øynene; rødhet i øyeslimhinnen eller det hvite på øyet (sklera), blakking av hornhinnen
  • Lysskyhet
  • Endret atferd. Nedsatt syn eller blindhet kan føre til at hunden eller katten støter bort i ting, har problemer med å orientere seg i miljøet eller blir usikker under visse lysforhold.
  • Mistanke om sår på hornhinnen
  • Ulik pupillstørrelse
  • Tegn på blødninger eller annet innhold inne i selve øyet

Ved flere av våre dyreklinikker og dyresykehus utføres øyeundersøkelser med spesialinstrumenter.

Hvordan foregår undersøkelse av øynene hos hunder og katter?

Øyeundersøkelsen foregår generelt i et mørkt rom ved hjelp av ulike instrumenter med lys og forstørrelse (spaltelampe og indirekte oftalmoskop) som gjør det mulig å vurdere de ulike strukturene i øynene. Ettersom kjæledyr beveger seg noe mer enn mennesker, benyttes det håndholdte instrumenter, slik at veterinæren som undersøker kan bevege seg litt med dyret. For at bakre deler av øyet skal kunne vurderes (inkludert linsen og netthinnen), gis det øyedråper som utvider pupillene. Trykket i øynene måles via et tonometer (trykkmåler). Ulike tilleggsundersøkelser foretas etter behov.

Arvelige øyesykdommer 

Det finnes en rekke arvelige øyelidelser. Blant disse kan nevnes katarakt (grå stær), progressiv retinal atrofi (PRA), collie eye anomali, retinal dysplasi, glaukom (grønn stær) og keratitt.

Vi deler ofte arvelige øyesykdommer inn i to hovedgrupper. Noen tilstander har en kjent nedarving og skyldes enkeltgener (monogenetisk sykdom), mens andre skyldes en kombinasjon av flere og dels ukjente gener (polygenetisk sykdom). Noen av de vanligste formene for arvelig netthinnesvinn er monogenetiske sykdommer, som det finnes gentester for. Disse er generelt sjeldent forekommende hos hund og katt. Feilstilte øyehår og innrullede øyelokk er eksempler på polygenetisk sykdommer.

Øyeskader og øyesykdom hos hund og katt

Hunder og katter er nysgjerrige, utforskende av natur og har i likhet med barn dårlig utviklet konsekvensanalyse. I tillegg beveger kjæledyrene våre seg ute i samme høyde med vegetasjon som busker og kratt. Dette gjør de utsatt for traumatiske skader i øynene under normal aktivitet og lek. Valper er spesielt utsatt, da de har dårligere evne til å reagere og lukke øynene når noe kommer mot øynene enn voksne hunder. Kjæledyr har også en annen normalflora enn mennesker, og bakterier fra denne normalfloraen kan vokse opp og forårsake infeksjoner dersom skader i og omkring øynene ikke avdekkes og behandles i tide.

Hornhinnesår

Sår på hornhinnen er en av de vanligste øyelidelsene vi ser hos hund og katt. Ukompliserte og overflatiske hornhinnesår kan typisk behandles med medikamenter i form av øyedråper, mens større skader ofte krever kirurgisk behandling. Hornhinnen hos hund (og katt) er ca. 0,6 mm tykk. All kirurgisk behandling av sykdom i hornhinnen, skjer derfor i form av såkalt mikrokirurgi ved bruk av operasjonsmikroskop og spesialinstrumenter med dyret i narkose. Etterbehandlingen av hornhinnesår involverer typisk drypping med ulike øyedråper hjemme, og hyppige kontroller hos veterinæren for å se at såret gror og hornhinnen heler slik den skal.

Konjunktivitt (øyekatarr)

Øyekatarr er svært vanlig, og skyldes hos hund i de aller fleste tilfeller en annen underliggende årsak som gir irritasjon i øyeslimhinnen. Øyekatarr hos unge hunder er ofte assosiert med allergi. Reaksjon på allergener i miljøet, eller i sjeldnere tilfeller i fôret, kan for eksempel være årsaken. Tilstanden er stort sett ufarlig for hunden og lar seg kontrollere med ulike tiltak. Øyekatarr hos katt er oftest assosiert med spesifikke bakterier eller virus. Diagnosen stilles ved øyeundersøkelse og tilleggstester veterinæren utfører.

Uveitt (regnbuehinnebetennelse)

Regnbuehinnebetennelse er en betennelsesreaksjon inne i øyet. Regnbuehinnebetennelse kan være en reaksjon på sykdom lokalt i øyet, men kan også ses ved systemiske sykdommer som ulike kreftformer og autoimmune lidelser.

Øyelysing er en grundig undersøkelse av øyet, som gjøres med spesialinstrumenter for å vurdere de ulike strukturene i øyet. Man ser blant annet på hornhinnen, linsen, glasslegemet og netthinnen.

Katarakt (grå stær)

Grå stær defineres som enhver uklarhet i linsen. Grå stær skyldes endringer i proteinene (krystalliner) linsen er bygd opp av. Det finnes medfødte og ervervede former som kan gå utover synet i varierende grad. Diabetes er et eksempel på en vanlig sykdom som forårsaker grå stær hos hund. Akutte skader på øyet som involverer linsen er et annet eksempel. Det er ikke uvanlig med skade på linsen og utvikling av grå stær etter katteklor i øynene hos hund.

I tilfeller hvor grå stær fører til kraftig nedsatt syn eller blindhet, opereres innholdet i linsen ut og erstattes med en kunstig linse. Operasjonen skjer etter samme prinsipp som human katarakt-kirurgi, men har flere komplikasjoner og krever mer omfattende oppfølging hos hund. Dette skyldes bla. at hunder har en større og mer reaktiv linse enn mennesker.

Glaukom (grønn stær)

Grønn stær er tradisjonelt beskrevet som en tilstand hvor trykket inne i øyet er for høyt. Forøket trykk i øyet og svingninger i trykket, fører til skade på øyets synsnerve og netthinne. Tilstanden er svært smertefull for hunden, og høyt trykk i øyet over tid fører til blindhet.

Netthinneløsning

Netthinneløsning oppstår når netthinnen (en tynn hinne som kler øyet innvendig) løsner fra underlaget sitt. Sansecellene, stavene og tappene, som fanger opp synsinntrykkene, er lokalisert her. Synet forsvinner derfor i det området som løsner. Ved total netthinneløsning, blir hunden typisk akutt blind og får følgelig store problemer med å orientere seg og fungere i normal aktivitet. Diagnosen stilles ved hjelp av oftalmoskopi (øyekikkert) og kan fanges opp ved fotografering av netthinnen med et spesielt kamera (funduskamera). Netthinneløsning hos hund og katt kan bla. ses i forbindelse med traumatiske skader og blødninger i øynene, betennelsestilstander i øynene, nyresvikt og høyt blodtrykk. Rask diagnostisering og oppstart av behandling er essensielt for å redde synet ved netthinneløsning. Det finnes både medisinske og kirurgiske behandlingsalternativer. Hensikten med behandlingen er å redde så mye som mulig av synet, og valg av behandling vil avhenge av typen netthinneløsning.

Feilstilte øyehår (distichiasis og ektopiske cilier)

Feilstilte øyehår er den hyppigst registrerte arvelige øyesykdommen hos hund i Norge. Feilstilte øyehår kan irritere hornhinnen og øyeslimhinnen slik at hunden renner fra øynene, kniper med øynene eller blunker hyppig. I noen tilfeller kan det også bli sår i hornhinnen. Diagnosen stilles ved undersøkelse av øynene med en spaltelampe (spesialinstrument med forstørrelse og lyskilde). Dersom hårene skaper problemer for hunden, kan de fjernes ved hjelp av cryobehandling (frysing), laser eller kirurgiske metoder. Hvilken behandlingsmetode som velges avhenger av typen og mengden feilstilte øyehår.

Øyelysing

Hos hunder gjøres dette for å oppdage arvelige øyesykdommer før hunden brukes i avl. Mange hunderaser kan ha arvelige sykdommer som gjør at synet vil svekkes tidligere enn normalt. Flere raseklubber krever en offisiell øyeundersøkelse for at hunden skal kunne brukes i avl.

Finn ut mer om øyelysing.