Hvordan virker huggormens gift?

Huggormen er den eneste giftslangen som lever vilt i Skandinavia. Hvert år blir cirka 2000 hunder bitt av huggorm i Norge. 30 prosent av bittene er såkalte «tørre bitt» uten giftinjeksjon. Hunden får da ingen symptomer.

Huggorm er den eneste giftslangen vi har i Norge. Den er mer farlig for hunder og katter enn for oss mennesker.

Huggormbitt er vanlig fra vår til sen høst. Å bli bitt av huggorm er mer alvorlig for hunder og katter enn for mennesker, siden dyrene har mindre kroppsvolum å fordele giften på. Kattene pleier generelt sett å klare seg bedre enn hundene.

Slik fungerer huggormens gift

Huggormens gift er en blanding av enzymer og har to funksjone, nemlig å paralysere og drepe byttet, som ofte er en gnager, og å gjøre fordøyelsen av maten enklere. Byttedyret dør som oftest enten av indre blødninger eller ved at hjertet eller åndedretten stopper. Liknende, men med mer lokale effekter skjer ved huggormbitt hos hund. Blod- og lymfekjertelen skades slik at blødninger og hevelser oppstår. Ofte blir hunden trøttere, og blodsirkulasjonen kan svekkes. Hjerterytmeforstyrrelser kan forekomme og noen ganger også blodsykdommer. Hvis hunden er alvorlig syk som følge av huggormbittet, kan skader på indre organer oppstå.

Les mer om huggormbitt hos hund og katt

Bør man bruke kortison ved bitt fra huggorm?