Kastrering eller sterilisering?

Hva er forskjellen på kastrering og sterilisering? I dagligtale brukes ofte begrepet sterilisering om det kirurgiske inngrepet som gjøres på tisper og hunnkatter for at de ikke skal ha løpetid og kunne bli drektige, mens kastrering ofte brukes om det samme på hannhund og hannkatt. Dette er feil bruk av ordene, så her kommer en liten oppklaring!

Kirurgisk kastrering innebærer at man fjerner testikler eller eggstokker, i motsetning til sterilisering der man gjør dyret ufruktbart. Sterilisering er noe som nesten aldri blir utført.

Kastrering

Kastrering betyr å sette kjønnskjertlene ut av spill. Kjønnskjertler er testikler hos hanndyr og eggstokker hos hunndyr. Man kan kastrere kirurgisk, dvs at man fjerner testikler eller eggstokker, eller man kan gjøre det for eksempel medisinsk (ofte kalt kjemisk). Det vanligste er kirurgisk kastrering av hann- og hunnkatt. I Norge er det ikke tillatt med kirurgisk kastrering av hannhund og tispe uten at det er behov for det av hensyn til hundens helse eller velferd. Det er dermed ikke så vanlig å gjøre dette rutinemessig.

Kastrering av katt

Kastrering av kanin og gnager

Kastrering av ilder

Sterilisering

Sterilisering betyr i denne sammenhengen å gjøre noen ufruktbar. Det trenger derfor ikke innebære at man fjerner testikler eller eggstokker, det vil være tilstrekkelig å kutte eggleder eller sædleder. Det er ikke et inngrep som normalt sett utføres.

Kastrering eller sterilisering?

Så når man i slurvete dagligtale sier at man skal sterilisere en hunnkatt, snakker man i virkeligheten om at man skal kastrere hunnkatten.