Råmelk og tarmens velvære

Råmelken som valper og kattunger får ved sine første melkemåltider setter fart på tarmens velvære. Bakteriefloraen i tarmen er veldig viktig for hunder og katter.

Visste du at valper og kattunger ikke har noen bakterier mens de er inne i morens mage? Tarmenes egne mikrobiota, som er viktig for hunden og kattens helse, begynner å utvikle seg først ved fødselen, og former seg etter hvert til å bli typisk for individet som bærer de. Mikrobiotaen i tarmen er individuell, og kan sammenlignes med fingeravtrykket hos mennesker.

Når en valp eller kattunge blir født, får de en tarmbakteriestamme fra moren. De første melkemåltidene setter fart på utviklingen av tarmmikrobiotaen. Råmelken er rett og slett superfood!

Den første råmelken som valper dier setter fart på utviklingen av tarmmikrobiotaen

Råmelken

Melkeproduksjonen starter senest ved fødselen. Melken fra denne startfasen kalles råmelk, og den er på mange måter annerledes enn den melken som kommer senere. Råmelken er en viktig ernæring for nyfødte, for den inneholder rikelig med motstoffer fra moren, dvs. immunoglobuliner og hvite blodlegemer. Slimhinnen i tarmen slipper immunoglobulinene og de hvite blodlegemene gjennom i løpet av de to første levedøgnene, og slik får valpen eller kattungen en beskyttelse mot forskjellige smittsomme sykdommer. Det er viktig at den nyfødte får sitt første melkemåltid så raskt som mulig.

Råmelkens gode egenskaper er ikke begrenset til bare inntaket av immunoglobuliner i de første døgnene. De helsemessige fordelene varer også etter at absorpsjonen i valpens eller kattungens tarmslimhinne blir mindre. I tillegg til immunoglobulinene inneholder råmelken også andre stoffer som påvirker bakteriefloraen i tarmen og immunforsvaret i slimhinnene, som blant annet laktoferrin, lysozym, mucin og cytokiner. De hindrer bakterier som forårsaker sykdommer i å formere seg, og styrker forsvarsmekanismen i tarmslimhinnen.

En slimhinne som fungerer godt, hindrer sykdomsfremkallende bakterier i å slippe ut av tarmen og videre ut i blodsirkulasjonen.

Bakteriefloraen i tarmen

De bioaktive stoffene i råmelken fremmer spesielt veksten av melkesyrebakterier og bifidobakterier i tarmen. Melkesyrebakteriene og bifidobakteriene bidrar på sin side til at immunforsvaret i tarmen fungerer effektivt, reduserer sykdomsfremkallende bakterier og beskytter valpen eller kattungen mot blant annet diaré og andre mer alvorlige sykdommer. Råmelken er viktig for dannelsen av en god tarmmikrobiota. Mikrobiotaens sammensetning i tarmen kan påvirke dyrets helsetilstand og mottakelighet for sykdom hele livet gjennom.

Bedre vaksinasjonsrespons med råmelktilskudd

Ved vaksinasjon prøver man å skape beskyttelse mot smittsomme sykdommer. Vaksinasjonene vekker kroppens egne produksjon av motstoffer. Dersom et vaksinert dyr blir smittet, er immunforsvaret allerede forberedt på denne sykdomsfremkalleren. Til og med livsfarlige sykdomsfremkallere blir eliminert allerede i startfasen, eller så blir dyret bare litt syk.

Kroppens respons på vaksine er individuell, noen hunder og katter danner motstoffer raskere og mer effektivt enn andre. Undersøkelser har vist at man ved å gi kattunger og hundevalper i vaksinealder tørket råmelk av ku, får en bedre respons på vaksine.

Les mer om vaksinasjon av hund

Les mer om vaksinasjon av katt

Råmelktilskudd styrker mikrobiotaen i tarmen

Fordelene som små valper og kattunger har av råmelken, er udiskuterbar. Undersøkelser har også vist at voksne hunder kan ha nytte av råmelktilskudd. Tørket råmelk fra ku som en del av kosten øker dannelsen av immunglobulin A, som er viktig for immunforsvaret i tarmen. Råmelktilskudd gjør også mikrobiotaen i tarmen mer allsidig. En allsidig mikrobiota kan for eksempel også redusere hundens tendens til diaré.

Visste du at? I varesortimentet vårt har vi et fôr, Purina Pro Plan Expert Care, med aktive stoffer som er skilt ut fra råmelk og som bevist opprettholder en frisk bakterieflora i kjæledyrets tarm og styrker immunforsvaret? Les mer her.