Regionale og strenge smitteverntiltak gjelder for våre dyreklinikker i Oslo-regionen. 

Lettelser for våre dyreklinikker i resten av landet. Les om tiltakene her.

Kronavirus hos kjæledyr
Vær nøye med håndhygiene etter du har klappet dyret ditt

Koronavirus hos kjæledyr

Koronavirus hos kjæledyr er noe som opptar mange. Det er ingen mistanke om at dyr i Norge er smittekilde for Covid-19.

Flere tilfeller av koronavirus hos kjæledyr

Det er nå rapportert om til sammen tre tilfeller der man har påvist det nye koronaviruset hos kjæledyr; To hunder i Hongkong og én katt i Belgia. Mange blir dermed bekymret for om kjæledyr kan bli syke av dette koronaviruset, eller om vi kan bli smittet av våre kjæledyr.

Testing av koronavirus hos kjæledyr

Hundene i Hongkong bodde i husholdninger der det var påvist Covid-19, men de viste ingen tegn på sykdom selv. Katten i Belgia bodde i en leilighet med en smittet person, og katten har vist sykdomssymptomer fra både magetarm-systemet og luftveier. Det er påvist virus i avføring og oppkast fra katten etter at eieren tok prøver og sendte til undersøkelse. Det er viktig å huske på at det ikke er det samme som at katten med sikkerhet har vært syk pga det nye koronaviruset, katten kan ha vært syk av andre årsaker. Den belgiske vitenskapskomiteen opplyser at prøven kan ha blitt forurenset av virus fra hjemmemiljøet. Så testen kan med andre ord ha vært positiv uten at katten selv var smittet. Videre undersøkelser av katten må til for at man skal kunne sikkert om den var syk av Covid-19 eller ikke.

Smitte mellom mennesker og kjæledyr

Selv om det i tre enkelttilfeller har vært påvist Covid-19 viruset i prøver fra hund og katt, må vi huske på at dette er et svært lavt tall sammenlignet med de over 700.000 tilfeller av Covid-19 på verdensbasis. Det er ingen ting som tyder på at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for Covid-19 til mennesker eller andre dyr. Og alt tyder på at kjæledyrene våre ikke er utsatt for sykdom etter smitte fra oss.

Gode råd til dyreeiere

Hvis du har Covid-19 kan du fortsatt være sammen med dyret ditt. Som alltid bør man unngå:

  • at dyr slikker mennesker i ansiktet
  • sørge for å vaske hender før og etter kontakt med dyr

Dersom du hjelper en smittet med å lufte eller stelle dyr, bør det ikke utgjøre en smitterisiko så lenge du har god håndhygiene og ikke lar dyret komme opp i ansiktet ditt.

 

Les mer om våre smitteverntiltak ved våre dyreklinikker